Catechese Catechese

CATECHISATIES IN DE WIJK DORPSKERK

Gewone catechisaties
Er wordt catechisatie gegeven in de leeftijdsgroepen: 12 t/m 14 jaar, 15 t/m 17 jaar en 18 jaar en ouder. Daarnaast is er nog een groep voor hen, die op de aangegeven tijdstippen niet kunnen. Er is catechisatie op  maandag- en op dinsdagavond. Voor de juiste tijdstippen volgt nader persoonlijk bericht en komt er ook een overzicht in de kerkbode en op de website.

Belijdeniscatechisatie
Er wordt aan het begin van het nieuwe seizoen (rond half september) ook weer een start gemaakt met de belijdeniscatechisatie. Wanneer dit zal zijn wordt via de KerkPost, afkondigingen en website bekend gemaakt.
Wie over de catechisaties vragen heeft, kan contact opnemen met ds. C. van de Worp, tel. 038 376 9807 of per mail: .  

CATECHESE WIJK VREDESKERK/HOEKSTEEN

Leeftijd 12 tot en met 15 jaar (Follow Me)
Voor deze leeftijdsgroep wordt catechisatie gegeven met de methode "Follow Me". We werken met een centrale presentatie en groepsgesprekken onder leiding van verschillende mentoren. Zondagmorgen van 11.15 uur tot 12.15 uur in "t Zolderke", het jeugdhonk van de Vredeskerk.

16+ Catechese
De 16+-catechese begint op zondagmiddag om 17.30 uur met samen eten. Om 18.00 uur gaat het programma van start dat duurt tot 18.45 uur. Je kunt zowel vanaf half zes, als vanaf zes uur meedoen. We zitten in "t Zolderke", het jeugdhonk van de Vredeskerk. Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij Cor Jan Kolijn, 038-3758097 of per email: 

Belijdeniscatechese
Voor hen die overwegen belijdenis van het geloof af te leggen wordt ieder jaar belijdeniscatechisatie gegeven. Het tijdstip wordt in overleg met de deelnemers aan het begin van het seizoen bepaald. U kunt hierover contact opnemen met John Bassie,  of per email: pastor-VH@

AANGEPASTE CATECHESE
In De Hoeksteen in Hattemerbroek is er aangepaste catechese voor onze anders begaafde medemensen. Elke week komen ze onder leiding van een team van op dit werk betrokken gemeenteleden afkomstig uit onze regio bij elkaar. 
Net zoals club „ABBA” (zie Jeugdwerk) zijn de ontmoetingen op de donderdagavond. De ene week hebben deze mensen club „ABBA” en de andere week aangepaste catechese. Dit wordt elk jaar in goed overleg op elkaar afgestemd.
De eerste groep begint om 19.00 uur en aansluitend is er om 20.00 uur tijd voor de tweede groep. Het vervoer wordt door dezelfde persoon als bij club „ABBA” geregeld, zodat ook hier een grote groep vrijwilligers de catechisanten brengen en halen.
Voor informatie: fam. Van de Streek (038) 376 37 84
 

terug