Actie Kerkbalans 2018 Actie Kerkbalans 2018


 
Van maandag 22 januari t/m 29 januari wordt in onze gemeente de Actie Kerkbalans 2018 gehouden. De kerkrentmeesters, die u een sluitende begroting bieden, hopen ook dit jaar weer op een opbrengst waarbij het werk van de predikanten, pastorale hulp en alle andere zaken, gewoon kunnen blijven doorgaan.

Wij beseffen dat het in de eerste plaats gaat om geestelijke zaken en de onderlinge verbondenheid en gemeenschap.

Heel veel vrijwilligerswerk wordt ook al door actieve gemeenteleden gedaan. Maar financiën zijn en blijven nodig. In het verleden hebt u steeds het noodzakelijke werk door uw bijdrage mogelijk gemaakt. Wij hopen dat dit ook in het jaar onzes Heeren 2018 mag blijven. Aan u de daad! Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met ouderling-kerkrentmeester J. ten Hove, telefoon 038-3759944

Vanaf  22 januari zullen de enveloppen voor de Actie Kerkbalans 2018 worden bezorgd. Wij vragen u een toezegging te doen van uw kerkelijke bijdrage. Een vrijwilliger zal uw reactie in de antwoordenveloppe weer bij u ophalen uiterlijk maandag 29 januari 2018. 

Mocht u onverhoopt geen enveloppe hebben ontvangen en toch een bijdrage willen toezeggen (en overmaken) dan kunt u contact opnemen met Henk van Bergeijk ( of telefoon 038-3765026) en zal hij zorgen dat u alsnog een toezegformulier ontvangt.

Indien om wat voor reden dan ook de antwoordenveloppe niet bij u is opgehaald, dan vragen wij u deze zondags te deponeren in de collectezak of te (laten) bezorgen op het adres Zuiderzeestraatweg 567 te Wezep (hoek Veluwelaan).

Zie ook onze pagina over de kerkrentmeesters.

terug