Dorpskerk Dorpskerk

Wat wij geloven

De wijkgemeente Dorpskerk wil staan in de Gereformeerde traditie en herkent zich in de modaliteit van de Gereformeerde Bond binnen de PKN. Zij voert de naam Hervormde Gemeente.
De wijkgemeente wil handelen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en belijdt het geloof zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, namelijk: De Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius.
De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formulieren van Enigheid: De Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.
In overeenstemming met de algemene belijdenisgeschriften en de Gereformeerde belijdenisgeschriften wordt de Bijbel aanvaard als het onfeilbaar Woord van God. In al haar kerkelijk leven, spreken en handelen, zowel binnen de wijkgemeente, binnen de gehele plaatselijke gemeente, als in het geheel van de kerk, weet zij zich gehouden aan deze belijdenissen.
 

Klik hier voor diensten in de Dorpskerk.

Gebouwen

Dorpskerk
Zuiderzeestraatweg 495 Wezep
Telefoon: 038-3763887
Locatie op kaart

De Schakel
Oranjeboomlaan 27 Wezep
Telefoon: 038-3761811
Locatie op kaart

Voor zaalreserveringen:
J. ten Hove

038 - 3759944

terug