Kerkblad Kerkblad

Gemiddeld elke drie weken verschijnt er een kerkblad met relevante informatie voor gemeenteleden. Het abonnement op het kerkblad bedraagt 12,50 euro per jaar en wordt in de maand maart in rekening gebracht.  
Voor aanvragen van een abonnement en voor het doorgeven van wijzigingen (bijvoorbeeld adres) graag contact opnemen met Matje van der Grift 038 3761729  of de melding afgeven op het kerkelijk bureau (Heidepad 81 te Wezep).
 
Kopij voor het kerkblad kunt u aanreiken via 

Onderstaand de inleverdata voor kopij in 2018

 

uiterlijk inleveren kerkblad verschijnt  betreft periode tot
2 januari 8 januari 3 februari
23 januari 29 januari 24 februari
13 februari 19 februari 17 maart
6 maart 12 maart 7 april
27 maart 3 april 28 april
19 april 23 april 19 mei
8 mei 14 mei 9 juni
29 mei 4 juni 30 juni
19 juni 25 juni 14 juli
3 juli 9 juli 8 september
28 augustus 3 september 29 september
18 september 24 september 20 oktober
9 oktober 15 oktober 10 november
30 oktober 5 november 1 december
20 november 26 november 22 december
11 december 17 december 12 januari 2019

terug