Kerkblad Kerkblad

Gemiddeld elke drie weken verschijnt er een kerkblad met relevante informatie voor gemeenteleden. Het abonnement op het kerkblad bedraagt 15,00 euro per jaar en wordt in de maand maart in rekening gebracht. Heeft u gekozen voor een automatische incasso of betaling via i-deal dan bedraagt het abonnement 13,50 euro per jaar te incasseren rond 25 maart van elk jaar.  
Voor aanvragen van een abonnement en voor het doorgeven van wijzigingen (bijvoorbeeld adres) graag contact opnemen met Matje van der Grift 038 3761729  of de melding afgeven op het kerkelijk bureau (Heidepad 81 te Wezep).
 
Kopij voor het kerkblad kunt u aanreiken via 

Onderstaand de inleverdata voor kopij in 2018/2019

 

uiterlijk inleveren kerkblad verschijnt  betreft periode tot
11 december 17 december 12 januari 2019
1 januari  7 januari 1 februari
22 januari 28 januari 22 februari
12 februari 18 februari 16 maart
5 maart 11 maart 6 april
26 maart 1 april 27 april
16 april 23 april 18 mei
7 mei 13 mei 8 juni
28 mei 3 juni 29 juni
18 juni 24 juni 20 juli
9 juli 15 juli  7 september
27 augustus 2 september 28 september
17 september 23 september 19 oktober
8 oktober 14 oktober 9 november
29 oktober 4 november 30 november
19 november 25 november 21 december
10 december 16 december 11 januari

terug